Consultanta fonduri europene Constanta
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business
(Luni-Vineri)
office@macrobusiness.ro
Constanta, Romania
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business

150.000 Euro – Finantare Nerambursabila Prin Granturi Pentru Capital de Lucru

  • Acasa
  • Services
  • 150.000 Euro – Finantare Nerambursabila Prin Granturi Pentru Capital de Lucru

Se lanseaza in curand!

Acordarea finantarii prin granturi de capital de lucru se va face pe baza cotei procentuale din cifra de afaceri. IMM-urile beneficiare sunt cele care au fost afectate de criza COVID-19 și a caror activitate a fost suspendata pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Valoarea sprijinului pentru capital de lucru se va stabili conform urmatoarelor criterii:

√ Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro

√ Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019, cuprinsa intre 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi de 150.000 euro.

√ Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.

Criterii de Eligibilitate

Beneficiarii granturilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

√ Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

√ Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse;

√ Dispun de co-participare la constituirea capitalului de lucru in procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru;

√ Mentin sau dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim sase luni de la data acordarii grantului


Investitii Eligibile

Beneficiarii vor putea utiliza granturile pentru capital de lucru pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

√ Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii,  stocuri necesare activitatii curente/operationale;

√ Plata datoriilor curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;

√ Plata chiriilor in baza contractelor de inchiriere;

√ Achizitia de servicii necesare activitatii curente;

√ Achizitia de echipamente pentru protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;

√ Achizitia de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;

√ Achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare activitatii curente in mod direct si sa fie necesare reluarii activitatii curente a beneficiarului finantarii.

Firme Eligibile

IMM-urile care pot accesa granturile pentru capital de lucru de pana la 150.000 Euro, fac parte din urmatoarele domenii de activitate:

√ Restaurante,

√ Hoteluri,

√ Cafenele,

√ Transportatori

√ Agentii de Turism

√ Edituri/Librarii/Biblioteci

√ Organizaorii de Evenimente

Documente Necesare

√ CUI-ul societatii;

√ Certificat constator furnizare informatii;

√ Copie buletin administrator;

√ Bilantul anului 2019;

√ Bilantul anului 2018;

√ Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;

√ Balanta la decembrie 2018;

√ Balanta la decembrie 2019;

√ Registru revisal;


Modalitati de Implementare

Beneficiarul va depune un raport de progres, prin care sa faca dovada cheltuielilor, la banca in termen de 180 de zile de la data la care suma a fost transferata in contul bancar al societatii. Nedepunerea acestui raport la termen sau neconformitatea acestuia va atrage recuperarea sprijinului financiar.