Consultanta fonduri europene Constanta
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business
(Luni-Vineri)
office@macrobusiness.ro
Constanta, Romania
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business

250.000 Lei Prin Programul Servicii si Comert 2020

Programul de Finantare Nerambursabila Servicii si Comert 2020, poate fi accesat inclusiv de societatile din Bucuresti si Ilfov, care au o vechime de cel putin 2 ani de zile.

Valoarea totala a Finantarii Nerambursabile este de 250.000 lei, suma care reprezinta 75% din valoarea totala a achizitiilor  ce se pot realiza printr-un proiect. Pot aplica pentru obtinerea finantarii nerambursabile, IMM-urile care au avut anul trecut – 3 angajati, au obtinut profit si nu au datorii catre ANAF, sau datorii esalonate.

La acest moment a fost Publicat Ghidul Solicitantului, iar programul se va lansa in perioada imediat urmatoare, cel mai probabil luna aprilie / mai!

Investitii realizabile prin Servicii si Comert 2020
 1. Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii;
 2. Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 3. Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 4. Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, laptopuri, licente);
 5. Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 6. Electro si motostivuitoare;
 7. Cititoare pentru cod de bare;
 8. Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 9. Aparate de marcat electronice fiscale;
 10. Investitii în active necorporale – brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 11. Certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
 12. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
 13. Instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 14. Instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 15. Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala
 16. Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite;
 17. Consultanta pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantarii;
Pot aplica pentru obtinerea finantarii nerambursabile de 250.000 Lei:
 1. Societatile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 2. Societatile care au cel putin 2 ani calendaristici de la înfiintare, raportat la data deschiderii aplicatiei electronice de înscriere a planului de investitii;
 3. Codul CAEN pentru care se solicita finantarea nerambursabila este autorizat;
 4. Societatile care au capital social integral privat;
 5. Societatile care nu au mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila în cadrul Programului în ultimii 3 ani – 2017, 2018 si 2019;
 6. Societatile care nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
 7. Societatile considerate IMM-uri;
 8. Societatile care nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, închidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 9. Societatile care nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.
Documentele Necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, sunt:
 1. Copie CUI, cu mentiunea „Conform cu originalul” – semnata si stampilata;
 2. Copie CI administrator, cu mentiunea „Conform cu originalul” – semnata si stampilata;
 3. Diplomele de studii si CV-ul administratorului societatii;
 4. Certificat constatator in forma extinsa;
 5. Bilant 2018 si recipisa de depunere;
 6. Bilant 2019 si recipisa de depunere;
 7. Balanta pentru luna decembrie 2019;
 8. Ultima balanta depunsa;
 9. Registru salariati si extras REVISAL;
 10. Registru imobilizari ;
 11. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila.
Modalitati de Implementare Servicii si Comert 2020

Programul de finantare ofera posibilitatea a 2 mecanisme de implementare astfel:

√   Cerere de decont: întreprinzatorul realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care îsi recupereaza banii investiti de la minister, dupa ce un un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

√  Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank si BCR  vor acorda credite punte pentru finantarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.