Consultanta fonduri europene Constanta
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business
(Luni-Vineri)
office@macrobusiness.ro
Constanta, Romania
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business

Finantare Nerambursabila De Pana la 6.000.000 Euro prin POR 2.2.

  • Acasa
  • Services
  • Finantare Nerambursabila De Pana la 6.000.000 Euro prin POR 2.2.

Programul de Finantare Nerambursabila POR 2.2 permite realizarea investitiilor cuprinse intre 2.000.000 Euro  pana la 6.000.000 Euro, de catre IMM-urile care realizeaza investitii in mediul urban si intreprinderile mijlocii care realizeaza investitii in mediul rural, in urmatoarele regiuni:

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Programul Operational Regional 2.2 se adreseaza societatilor ce se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul.

Conditii Minime de Eligibilitate pentru accesarea programului:

√ Minim 10 angajati in bilantul de la 31.12.2019;

√ Societatea a inregistrat profit din exploatare in 2019;

√ Societatea are minim un an fiscal incheiat;

√ Beneficiarul solicita minim 2 000.000.000 euro finantare nerambursabila;

√ Societate care nu se afla in dificultate (situatie financiara pozitiva);

√ Solicitantul are capacitatea de a asigura cofinantarea;

√ Locatia de implementare: mediul urban – intreprinderi mici; mediul rural – intreprinderi mijlocii;

√ Pentru proiecte ce includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului ( teren si/sau cladiri): dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;

√ Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta ( comodat) sau dreptul de inchiriere/ locatiune.

√ Cod CAEN eligibil;