Consultanta fonduri europene Constanta
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business
(Luni-Vineri)
office@macrobusiness.ro
Constanta, Romania
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business

PNDR 4.1a Investitii in exploatatii pomicole

Programul urmareste realizarea investitiilor in exploatatii pomicole, pentru a creste competitivitatea exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole noi, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Beneficiari eligibili:

 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate
 • Cooperative sau grupuri de producatori care activeaza in sectorul pomicol

Valoare finantare:

In functie de dimensiunea economica a fermei si achizitiile ce se vor realiza, sprijinul economic variaza intre 50%- 90 %, iar valoarea finantarii variaza intre 100000€  si 1050000 €.

Cheltuieli eligibile:

 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;
 • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
 • Înființarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul  exploatației.
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare);
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare) ;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțarii investiției
 • Viabilitatea economica a investiției să fie demonstrata in baza documentației tehnico economice
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și UE, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară
 • Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară