Consultanta fonduri europene Constanta
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business
(Luni-Vineri)
office@macrobusiness.ro
Constanta, Romania
Macro BusinessMacro BusinessMacro Business

PNDR 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

 • Acasa
 • Services
 • PNDR 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Programul sprijina intreprinderile ce realizeaza investitii pentru procesarea si marketingul produselor agricole, cu exceptia produselor pescaresti.

Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderile definite conform legii
 • Cooperative sau grupuri de producatori

Valoare finantare:

In functie de statutul intreprinderii si tipul proiectului, sprijinul economic variaza intre 40%- 50 %, iar valoarea finantarii este intre 1.000.000 € si 2.500.000 €.

Cheltuieli eligibile:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde   impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare);
 • Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale;
 • fondul de rulment
 • TVA
 • achizitia de terenuri neconstruite si terenuri construite (atunci cand obiectivul principal il reprezinta achizitia terenului)
 • achizitia de constructii legate direct de activitatea agricola desfasurata;
 • achizitia de instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica din biomasa,
 • mijloace de transport marfa necesare pentru desfasurarea activitatii unitatii de procesare.

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza prezentarii documentatiei tehnico-economice;
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.